Πλαστικές

  • Πλαστική για ψωμί
  • Πλαστική για κουλούρι Θεσσαλονίκης επιτραπέζια
  • Πρέσσα επιτραπέζια
  • Πρέσσα υδραυλική ιταλική για ψωμί 30 κομμάτια από 80 – 55 γραμμάρια
  • Πρέσσα για ψωμάκια από 20 – 120 γραμμάρια

Comments are closed.