Ζυμωτήρια

 • Ταχυζυμωτήριο 160 κιλά με εξερχόμενη λεκάνη WERNER με 4 λεκάνες
 • Ταχυζυμωτήριο 35 κιλά
 • Ταχυζυμωτήριο 40 κιλά
 • Ταχυζυμωτήριο 40 κιλά ELMAS
 • Ταχυζυμωτήριο 30 κιλά ιταλικό
 • Ταχυζυμωτήριο 200 κιλά με ανατροπή Στεφάνου
 • Ταχυζημωτήριο UC F1 WERNER PFLEIDER 120 κιλά
 • Ταχυζυμωτήριο 150 κιλά
 • Ταχυζυμωτήριο 180 κιλά
 • Ταχυζυμωτήριο 200 κιλά
 • Ταχυζυμωτήριο 80 κιλά
 • Μίξερ 40L
 • Μίξερ με 2 κάδους 60 + 30 Μερκούρια
 • Μίξερ 60L Στεφάνου

Comments are closed.